Dlaczego stand-up?

Podczas pierwszej edycji festiwalu odbył się panel dyskusyjny pod powyższym hasłem. Nad tym osobliwym spotkaniem unosiły się opary kaca oraz wątpliwości. Dlaczego kac? Kac towarzyszy chyba festiwalom każdej branży. Kiedyś pracowałem przy kilku edycjach koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, co wiązało się z bezustannym kacem i…